Per l’Ospedale in Fiera la Regione sguarnisce i territori